تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

فارابی،کارگزاری به روز!

استانداردها و گواهینامه ها از دیرباز به عنوان معیاری در جهت تعیین میزان انطباق فعالیت های یک شرکت بر اصول مدیریت علمی و عملیاتی مطرح بوده اند. در این راستا کارگزاری فارابی به منظور اطمینان خاطر مشتریان گرانقدرش از سطح کیفی خدمات ارائه شده در این کارگزاری، نسبت به گلچین گروهی از استانداردهای مطرح جهانی در صنعت کارگزاری اقدام نموده و اهتمام خود را در راستای رعایت دقیق کلیه اصول و الزامات مد نظر آنها بکار گرفته است.

  • مجوزها
  • آگهی تاسیس
  • آگهی تغییر نام
  • گواهینامه‌های مدیریت کیفیت
  • خط مشی کیفیت
برای دریافت فایل مجوزها بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید.
برای دریافت فایل مجوزها بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید.
برای دریافت فایل مجوزها بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید.
برای دریافت فایل مجوزها بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید.
برای دریافت فایل مجوزها بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید.