تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

زنجان - تالار اختصاصی

  • زنجان، خیابان سعدی شمالی، نبش کوچه فروردین، ساختمان کارگزاران، طبقه 2 واحد 5
  • (024) 5266398
  • (024) 33566911
  • z2@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: کاظم بیگدلی
  • مسئول پذیرش: سارا بابازاده