تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

ارومیه - تالار اختصاصی

  • ارومیه، خ سرباز گمنام، برج آسمان، طبقه دوم واحد 13
  • (044) 3348 14 45
  • (044) 33471794
  • u2@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: سمیرا رئوف
  • مسئول پذیرش: مریم بابازاده