تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

تبریز - تالار اختصاصی

  • تبریز، چهار راه بهشتی(منصور سابق)، برج ابریشم، طبقه 11 واحد 3 غربی
  • (مسئول پذیرش: 35595091 (041
  • (مسئول معاملات: 35595094 (041
  • (مدیریت شعبه: 7-35595096 (041
  • (041) 35595092
  • ta2@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مدیریت شعبه: حسین آفاق
  • مسئول معاملات: نعیمه شهبازی
  • مسئول پذیرش: الهام تیموری