تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

شیراز2

  • شیراز، بلوار زند، خیابان هفت تیر ( بیست متری سینما سعدی )، کوچه 8، ساختمان برین، طبقه سوم
  • (071) 32356356
  • shi2@irfarabi.com
  • 71347-56157
  • مسئول معاملات: محمدابراهیم محمدی
  • مسئول پذیرش: فاطمه آروین