تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

شاهرود

  • خیابان 22 بهمن، جنب بانک کشاورزی، پ 229
  • (023) 32234716 - 32221663
  • (023) 32234716
  • sh1@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: فرشته عامری
  • مسئول پذیرش: رضا اسدی