تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

کیش

  • کیش، خیابان ساحل، تالار بورس منطقه ای، طبقه 2 واحد 18
  • (0764) 44480719-20
  • (0764) 4423867-8
  • ki1@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: شهرزاد نیکوکار
  • مسئول پذیرش: عبدالله امینی برومند