تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

اصفهان - اصلی

  • اصفهان، چهارباغ، پایین تر از چهار راه نظر، تالاربورس منطقه ای، طبقه همکف
  • (0313) 6673246
  • (0313) 6674517
  • i1@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: محمدعلی مؤمنی
  • مسئول پذیرش: مریم رضائی چراتی