تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

گرگان (نمایندگی)

  • گرگان، خیابان ولیعصر، مابین عدالت 65و67، مجتمع اهورا، طبقه اول، واحد 2
  • (017) 32522759
  • (017) 32531694
  • go1@irfarabi.com
  • 49178-48148
  • مسئول نمایندگی: صاحب نجفی نژاد
  • مسئول پذیرش: