تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

آشنایی با ما

ما به آنچه که در ابتدای فعالیت خود به‌ عنوان " بخش خصوصی پرانگیزه و مشتاق فعالیت " برای مشتریان ارجمند تعهد داده بودیم اکنون در حال عمل هستیم. در این نگاه آینده‌نگر و توسعه‌گرا و بر پایه " بینش سرمایه‌گذاری "، تقریباً حوزه فعالیتی نمانده است که مجوز آن را با تلاش و پیگیری دریافت نکرده باشیم و اکنون با کمک شما مشتریان ارجمند پس از توسعه کمّی به توسعه کیفی می‌اندیشیم. در این راستا " رضایت مشتری " یک هدف غایی و اصلی فراموش‌نشدنی است که ما را در پیشبرد هرچه بهتر رسالتمان یاری می‌رساند.


بانک نوع حساب شماره حساب/شبا

ملی حساب جاری
010 55 1410 8000
شبا IR53 0170 0000 0010 5514 1080 00
شماره کارت 6037-9918-9950-8901

سامان حساب جاری
849-40-5550444-1
شبا IR17 0560 0849 0400 5550 4440 01
شماره کارت 6219-8610-0186-8008

اقتصاد نوین حساب جاری
106-2-6660337-1
شبا IR29 0550 0106 0020 6660 3370 01
شماره کارت 6274-1211-5267-7704

پاسارگاد حساب جاری
202-110-1230321-1
شبا IR830 5700 2021 1001 2303 21001 1
شماره کارت 5022-2919-0003-4651

پارسیان حساب جاری
1039-21-4107-7
شبا IR30 0540 1039 0210 0004 1070 07
شماره کارت 6221-0610-8000-6002

تجارت حساب جاری
166 620 694
شبا IR26 0180 0000 0000 0166 6206 94
شماره کارت 6273-5399-9166-5795

صادرات حساب جاری
0103 1308 17007
شبا IR47 0190 0000 0010 3130 8170 07
شماره کارت 6037-6919-9005-3829

ملت حساب جاری
1441589
شبا IR66 0120 0000 0000 0001 4415 89
شماره کارت 6104-3379-6675-9415

شهر حساب جاری
100816680853
شبا IR06 0610 0000 00 1008 1668 0853

خاورمیانه حساب جاری
1007-40-4444444-1
شبا IR83 0780 1007 110400 4444 4441
دریافت شماره حساب های واحد بورس اوراق بهادار

بانک نوع حساب شماره حساب/شبا

ملت حساب جاری
2122 2643/21
شبا IR02 0120 0000 0000 2122 2643 21

ملت کوتاه مدت الکترونیک
3272937676
شبا IR98 0120 0200 0000 3272 9376 76

کشاورزی حساب جاری
540873582
شبا
IR43 0160 0000 0000 0540 8735 82
دریافت شماره حساب های واحد بورس کالا

بانک نوع حساب شماره حساب/شبا

ملت حساب جاری
4540050536
شبا IR77 0120 0000 0000 4540 0505 36
دریافت شماره حساب های واحد بورس انرژی

دریافت شماره حساب های واحد آتی(سهام)


بانک نوع حساب شماره حساب/شبا

سامان حساب جاری
849-43-5550444-1
شبا IR97 0560 0849 0430 5550 4440 01
شماره کارت 6219-8610-0186-8008

دریافت شماره حساب های صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی


بانک نوع حساب شماره حساب/شبا

سامان حساب جاری
849-40-4560457-1
شبا IR900 5600 8490 4004 5604 5700 1

دریافت شماره حساب های صندوق سرمایه گذاری مشترک دوم اکسیر فارابی


بانک نوع حساب شماره حساب/شبا

سامان حساب جاری
849-40-2720273-1
شبا IR850560084904002720273001